Mens konvensjonelle teorier om finans og økonomi en gang fungerte veldig bra i Ã¥ forutsi visse økonomiske utfall, er den virkelige verden langt mer rotete, uorganisert og uforutsigbar enn teoretiske modeller. Akademikere pÃ¥ disse feltene begynte Ã¥ legge merke til atferd og anomalier som ikke kunne forklares med konvensjonelle modeller. Dette førte til at de innsÃ¥ at finans- og økonomiverdenen ikke er et velordnet, rasjonelt univers, og at markedsaktørene ofte oppfører seg irrasjonelt.

Grunnleggende begreper innen finans

Grunnleggende begreper innen finans er prinsippene som ligger til grunn for økonomiske beslutninger. Ved Ã¥ studere disse prinsippene lærer elevene hvordan de tar de riktige beslutningene for Ã¥ nÃ¥ sine økonomiske mÃ¥l. De lærer ogsÃ¥ Ã¥ vurdere og kontrollere økonomiske programmer. Til syvende og sist vil de kunne avgjøre om de er pÃ¥ vei til Ã¥ nÃ¥ sine økonomiske mÃ¥l.

Grunnleggende konsepter innen finans inkluderer renter, tidsverdien av penger, gjeldsprising og verdivurdering. Studentene lærer Ã¥ analysere regnskap, analysere risiko og avkastning pÃ¥ investeringer og administrere sine egne porteføljer. Kurset er organisert rundt tre hovedtemaer: finansmarkeder og institusjoner, investeringsbeslutninger og risikostyring. Kurset kombinerer forelesninger med gruppearbeid og case-studier.

Finansiell planlegging

En økonomisk plan er en omfattende evaluering av din nÃ¥værende lønn og fremtidige økonomiske situasjon. Den bruker kjente variabler for Ã¥ projisere fremtidige inntekter, formuesverdier og uttaksplaner. Du kan bruke denne planen til Ã¥ ta en rekke livsavgjørelser, inkludert Ã¥ kjøpe et hjem, spare til pensjonisttilværelsen og mer. I mange tilfeller kan planen hjelpe deg med Ã¥ unngÃ¥ gjeld og forbedre din generelle livskvalitet.

Finansiell planlegging innebærer Ã¥ bestemme dine nÃ¥værende og fremtidige økonomiske behov, utforme en strategi og investere og skaffe midler. Dine økonomiske behov vil avhenge av nÃ¥værende eiendeler og salgsfremmende utgifter, og dine langsiktige økonomiske mÃ¥l. Ã˜konomisk planlegging er ikke en statisk prosess – den mÃ¥ gjennomgÃ¥s med jevne mellomrom for Ã¥ sikre at de økonomiske planene fortsetter Ã¥ møte dine behov.

Økonomisk planlegging kan ogsÃ¥ hjelpe deg med Ã¥ planlegge for filantropiske gaver, skattefordeler og utdanningsfinansiering. Det kan ogsÃ¥ hjelpe deg med Ã¥ kartlegge investeringsporteføljen din. Prosessen kan ta tid forbrukslÃ¥n uten sikkerhet med betalingsanmerkning, men det vil lønne seg i det lange løp. Ved Ã¥ forstÃ¥ hva du ønsker i livet, vil du bli bedre i stand til Ã¥ navigere i veisperringer og nÃ¥ dine økonomiske mÃ¥l.

Økonomisk planlegging hjelper deg ogsÃ¥ med Ã¥ oppfylle dine forpliktelser. Hvis du for eksempel eier en bedrift, kan finansiell planlegging hjelpe deg med Ã¥ ta beslutninger som pÃ¥virker bedriftens daglige drift. Den kan holde oversikt over arbeidskapitalen din, redusere overhead og øke kapitalen. Og hvis du har barn, kan økonomisk planlegging hjelpe deg med Ã¥ sørge for fremtiden deres.

I dag er finansiell planlegging en datadrevet prosess, noe som betyr at den er mer prediktiv og bruker avansert teknologi. Tradisjonelt ble planleggingsbeslutninger tatt ved hjelp av historiske trender, men med avansert teknologi er beslutninger om økonomisk planlegging basert pÃ¥ maskinlæringsprediksjoner. Og planleggingsprogramvare blir mer sofistikert, med skybaserte løsninger som spenner over finans og bransjer, og leverer en fullt integrert bedriftsplan.

Investeringsbeslutninger

Investeringsbeslutninger er en viktig del av finansprosessen. De brukes til Ã¥ fordele midler mellom ulike investeringsmuligheter og sikre at avkastningen pÃ¥ investeringene er sÃ¥ høy som mulig. De er vanligvis laget av investoren eller toppledelsen. Investeringsbeslutninger inkluderer ogsÃ¥ innkjøp av rÃ¥varer, som er avgjørende for at en virksomhet skal fungere smidig. Utgifter til lagervedlikehold behandles ogsÃ¥ som investeringsutgifter.

Investeringsbeslutninger tas ofte basert pÃ¥ flere faktorer, som nÃ¥værende og potensielle markedsandeler, teknologi og verdiskaping i exitfasen. Avhengig av klarheten i informasjonen gitt av gründeren, kan denne prosessen ta sÃ¥ lenge som tre eller seks mÃ¥neder. I løpet av denne tiden vil et firma forsøke Ã¥ komme til enighet om pris og betalingsbetingelser.

Skatt

Ulike former for beskatning brukes pÃ¥ det globale finansielle systemet. Noen land pÃ¥legger skatter pÃ¥ eiendeler som ikke befinner seg innenfor deres grenser. Andre bruker dem som et middel til Ã¥ sikre lÃ¥n. I USA stÃ¥r kapitalmarkedene for 65 % av den økonomiske aktiviteten. Europa er derimot mer avhengig av banklÃ¥n. I tider med økonomisk usikkerhet henvender bedrifter seg til bankene for Ã¥ fÃ¥ lÃ¥n.

Skatter er obligatoriske avgifter pÃ¥lagt enkeltpersoner og enheter av myndighetene. De er en viktig inntektskilde for myndighetene. Selv om de fleste skattesystemer tjener et hovedformÃ¥l med Ã¥ skaffe inntekter til offentlige utgifter, kan de ogsÃ¥ tjene andre funksjoner. De kan for eksempel brukes til Ã¥ finansiere sosiale programmer. Uansett formÃ¥l er de viktige for en nasjons økonomiske helse.

En slik form for beskatning er en skatt pÃ¥ finansielle transaksjoner. Denne skatten gjelder for alle finansielle transaksjoner som skjer i en økonomi. I teorien gir denne skatteordningen mest inntekt fra det bredeste skattegrunnlaget. Det er imidlertid lite sannsynlig at et slikt system vil fungere, siden det vil ha begrenset innvirkning pÃ¥ økonomien.

En annen type beskatning er kjent som en forbruksavgift. Denne typen avgift gjelder for alle kjøp gjort av enkeltpersoner. Denne typen skatt er forskjellig fra de indirekte skattene som fokuserer pÃ¥ utgifter. Beløpet justeres vanligvis basert pÃ¥ en persons inntekt. Denne typen beskatning brukes mest i India og Sri Lanka.

Til slutt ble det innført et nytt skattetiltak i finansproposisjonen 2019. Den nye skattelovgivningen vil pÃ¥virke mÃ¥ten verdipapiriseringsselskaper skattlegges pÃ¥. De nye skattereglene omfatter ogsÃ¥ innføring av reviderte internprisingsregler. Dette tiltaket vil ogsÃ¥ eliminere et smutthull for noter som deltar i overskudd.

Gjeldshåndtering

Gjeldsstyring kan være en sentral del av et firmas strategi for Ã¥ redusere risiko og forbedre økonomiske resultater. Flere metoder kan brukes for Ã¥ øke effektiviteten i gjeldsforvaltningen. Noen av disse metodene innebærer utvikling av standardiserte instrumenter og utvikling av et rammeverk for risikostyring. En gjeldsforvalter kan ogsÃ¥ bruke en integrert prosess for Ã¥ utvikle og implementere et rammeverk for risikostyring.

Gjeldsforvaltere bør vurdere alle risikoene forbundet med ulike typer gjeld. De mÃ¥ nøye vurdere risiko knyttet til gjeld i utenlandsk valuta og kortsiktig og flytende rente. Disse formene for gjeld kan være risikable, spesielt hvis de er sterkt avhengige av. For eksempel, mens gjeld i utenlandsk valuta kan være billigere enn gjeld i innenlandsk valuta, kan det bli dyrt hvis valutakursen faller. En gjeldsforvalter bør ogsÃ¥ vurdere sammenhengen mellom gjeldsforvaltning og pengepolitikk.

En annen type gjeldsstyring er kjent som gjeldsomlegging. I denne formen for gjeldsforvaltning endres eller spres forfallsstrukturen til gjelden over en lang periode. Dette gjøres gjennom forhandling mellom skyldner og kreditor, som ogsÃ¥ innebærer gjensyn med tidligere forhold. Avhengig av situasjonen kan skyldneren forhandle om utsettelse av forfallsgjeld eller utsettelse av rente- og avdragsbetaling.

En annen viktig type gjeldsforvaltning innebærer bruk av derivatkontrakter for Ã¥ redusere risiko. Disse brukes i markedet for Ã¥ hjelpe ledere med Ã¥ hÃ¥ndtere likviditetsrisiko. Disse instrumentene kan brukes til Ã¥ administrere likvide eiendeler og administrere kontantstrømforpliktelser.